counter to blogger
Een tevreden organisator vertelt:

Auteur Anne Baaths gaf in de vier klassen van de derde graad (apart per klas) een gesmaakte voordracht over het werk van een schrijver en de evolutie van idee/inspiratie tot uiteindelijke publicatie van een boek. De leerlingen participeerden gretig aan de brainstorming rond ‘Een boek uitgeven’ en leverden voor het ideeënweb heel wat bruikbaar input. Anne Baaths speelde daar meteen goed op in door verder op een interactieve manier het ontstaan en de evolutie van een gedicht/verhaal/boek te schetsen en daarbij interessante en noodzakelijke begrippen te laten verwoorden en verklaren (bijvoorbeeld: inspiratiebron, manuscript, deadline, uitgever, publiceren, editor, e.d…). Vanuit haar praktische ervaring en exemplarisch een van haar gepubliceerde boeken koppelde ze deze theoretische verklaringen aan de realiteit. Ze ging daarbij geen vragen, noch antwoorden van de leergierige kinderen uit de weg. Ook na haar bezoek waren de leerlingen laaiend enthousiast tijdens de evaluerende kringgesprekken. Een lezing van Anne Baaths in een lagere of secundaire school is wat ons betreft warm aanbevolen!

Sint Jozefschool, Hamme

Waar kan je Anne vinden?


  • 31 januari 2020: lezing vanaf 19.30 uur in het Centrum Ronde van Vlaanderen n.a.v. Gedichtendag (Markt 43, 9700 Oudenaarde)
  • 14 november 2019: lezing voor Neos in Beerse. Details volgen nog.
  • 30 november 2018: lezing voor Neos om 15 uur (Hof ter Zielbeek, Sint-Katharinastraat 191, Puurs)
  • 19 november 2015: lezing op studiedag Solidariteit voor het Gezin (Tramstraat 61, 9052 Gent)
  • 28 maart 2015: getuigenis op het symposium Dagelijkse Borst van de vzw Borstvoeding.
  • 26 en 27 maart 2015: lezing in Basisschool De Zouaaf te Hamme voor de 3e graad rond het thema van de Jeugdboekenweek: humor
  • Persvoorstelling dodenTocht: vrijdag 18 april 2014 in het UZA Antwerpen (auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, Edegem).
  • Persvoorstelling dodenTocht: zaterdag 26 april 2014 in de bibliotheek van Hamme (Achterthof 94, Hamme).

Literaire avonden over dodenTocht kunnen vanaf nu geboekt worden!

Anne Baaths staat op de auteurslijst van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Haar lezingen worden gesubsidieerd volgens het reglement.